Etiket: Riskli Yapı Nedir

Riskli Yapı Nedir ?

3 Mayıs 2023 ile Orhan Sevimay

Riskli yapı, deprem veya diğer afetlerde can ve mal kaybına neden olabilecek tehlikeli binaları ifade eder. Bu binalar; yapım teknolojisi, malzeme kalitesi, proje hataları, yapısal bozulma ve çevresel faktörler gibi nedenlerden dolayı hasar görmüş veya güçsüzleşmiş olabilir. Bu binaların çoğu yaşını doldurmuş binalardır. Riskli yapıların belirlenmesi; yerel yönetimler, uzmanlar ve diğer ilgili kurumlar tarafından yapılan…Read More→

Riskli Yapı Tespiti Nasıl Yapılır?

22 Ağustos 2022 ile Orhan Sevimay

“Riskli yapı tespiti”ni malikler veya kanuni temsilcileri isteyebilirler. Kat malikleri kurulu kararıyla bina yönetimi de bu tespiti talep edebilir ve masraflarını kat maliklerine yansıtabilir. Bu amaçla mülkün sahibi olduğunu kanıtlayan belgeler ve tespit dilekçesiyle tespit yapılacak kuruluşa başvurulur. Aynı zamanda idare ve Bakanlık da yapının riskli olduğu iddiasıyla bu tespiti talep edebilir. Bir parselde birden…Read More→