Riskli Yapı Nedir ?

3 Mayıs 2023 ile Orhan Sevimay

Riskli yapı, deprem veya diğer afetlerde can ve mal kaybına neden olabilecek tehlikeli binaları ifade eder. Bu binalar; yapım teknolojisi, malzeme kalitesi, proje hataları, yapısal bozulma ve çevresel faktörler gibi nedenlerden dolayı hasar görmüş veya güçsüzleşmiş olabilir. Bu binaların çoğu yaşını doldurmuş binalardır. Riskli yapıların belirlenmesi; yerel yönetimler, uzmanlar ve diğer ilgili kurumlar tarafından yapılan bina taramaları ve incelemeleri ile yapılır. Bu incelemeler; yapının yaşı, malzemesi, tekniği, bakımı ve deprem yönetmeliğine uygunluğu gibi faktörleri değerlendirir.

Yapılan incelemelere göre binalar “riskli yapı” olarak sınıflandırılır. Bunun sonucunda güçlendirilmeleri veya yıkılmaları gerekebilir. Riskli yapılar, ülke çapında oluşturulan veri tabanlarında kaydedilir. Bu veriler, yerel yönetimlerin afet ve acil durum planlamaları için önemli bir kaynak oluşturur.