Riskli Yapı Tespiti Nasıl Yapılır?

22 Ağustos 2022 ile Orhan Sevimay

“Riskli yapı tespiti”ni malikler veya kanuni temsilcileri isteyebilirler. Kat malikleri kurulu kararıyla bina yönetimi de bu tespiti talep edebilir ve masraflarını kat maliklerine yansıtabilir. Bu amaçla mülkün sahibi olduğunu kanıtlayan belgeler ve tespit dilekçesiyle tespit yapılacak kuruluşa başvurulur. Aynı zamanda idare ve Bakanlık da yapının riskli olduğu iddiasıyla bu tespiti talep edebilir. Bir parselde birden fazla yapı varsa, bunlardan birisinin başvurusu sırasında idare resen diğer yapıların da ifraz-tevhit gibi hukuki zorunluluklar nedeniyle yıkılması gerekeceğinden hareketle riskli yapı tespiti isteyebilir.

Riskli yapı tespiti raporu düzenlenme tarihinden itibaren 7 gün içinde Bakanlık İl Müdürlüğüne gönderilir. Raporda bir uygunsuzluk bulunmaz ise 10 iş günü içinde durum ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir. Tapu müdürlüğü ilgili ayni ve şahsi hak sahiplerine tebligat yapar ve tapunun beyanlar hanesine riskli yapı şerhi düşer. Malikler rapora itiraz etmezse Bakanlık ilgili belediyeden yıkımın gerçekleştirilmesi için maliklere tebligat gönderilmesini ister. “Yıkım Tebligatı”nda maliklere yıkımı gerçekleştirmeleri için en az 60 gün süre verilir. Malikler yıkımı gerçekleştirmezse önce elektrik-gaz-su gibi servisler kesilerek maliklere 30 gün ek süre verilir, halen yıkım gerçekleşmez ise süre sonunda idare tarafından yıkım gerçekleştirilir. Riskli yapıların yıkımına engel olunması Türk Ceza Kanunu kapsamında suçtur. Riskli yapı tespit raporuna itiraz var ise tebligatı takiben 15 gün içerisinde yapılmak zorundadır.