Tapuda Tevhid Nedir

7 Şubat 2024 ile Orhan Sevimay

Emlakta tevhid, tapu sicilinde ayrı ayrı kayıtlı bulunan taşınmaz malların tek bir tapuya bağlanması işlemine denir. Bu işlem ile parseller birleştirilmiş olur. Tevhid işlemi hem aynı kişiye ait hem de farklı kişilere ait mallar için yapılabilir.

Ancak tevhid işlemi kapsamında birleştirilecek taşınmaz malların üzerinde, rehin ya da irtifak hakları gibi kaydedilmemiş haklar ile taşınmaz mal mükellefiyeti gibi şerhler varsa bütün hak sahiplerinin ve rehin alacaklarının bu duruma razı olması gerekir.

Tapuda Tevhid Nasıl Yapılır?

Tapuda tevhid işlemi için aşağıdaki belge ve aşamaların tamamlanması gerekir:

  • Belediye encümeni ya da İl İdare Kurulu kararı gerekir. Bu karar, taşınmazın bulunduğu yere göre değişir.
  • Kadastro Müdürlüğü tarafından üst yazıya bağlanmış 3 adet birleştirme dosyası, kontrol raporu ve tescil bildirimi hazırlanmalıdır.
  • Birleştirme işlemini yapmak isteyenin fotoğraflı nüfus cüzdanı ya da pasaportlu temsil belgesi hazır olmalıdır.