Cins tashihi ne demektir

7 Şubat 2024 ile Orhan Sevimay

Cins tashihi, tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazı niteliğinin değiştirilerek, bir başka nitelikteki tapu kütüğünde tescil edilmesine deniyor. 

Buna örnek verecek olursak, bir arsanızın olduğunu farz edelim. Yapısız olan bu taşınmaz mülkü yapılı hale getirip, bina yapmak istediğiniz zaman söz konusu gayrimenkul ile ilgili cins tashihinin yapılması gerekiyor. Cins tashihi ne demektir sorusunu yanıtladıktan sonra cins tashihi işlemini nasıl yapacağınıza değinelim.

Tapuda cins tashihi nasıl yapılır?

Cins tashihi işlemi için ilk olarak gerekli belgelerin toplanıp, başvurunun yapılması gerekiyor. Bunun akabinde taşınmazın iskana uygun olması durumunda  belediye veya valilikler cins tashihi yapılması için kadastro müdürlüğüne yazı yazıyor. Kadastro müdürlüğü tescil bildirimini düzenleyerek tapu sicil müdürlüğüne gönderiyor. Tapu sicil müdürlüğü gerekli incelemeleri yaptıktan sonra sonucu ilgili kişi ve kurumlara iletiyor.