Bina Yaşı Neden Önemlidir ?

9 Mayıs 2023 ile Orhan Sevimay

Bina yaşı, bir binanın inşa edildiği tarihten itibaren geçen süreyi ifade eder ve bu tarih, binanın resmî belgelerinde bulunabilir. Bir binanın yaşı hakkında bilgi almak için öncelikle tapu kayıtlarına bakmak gerekmektedir; burada inşa tarihi yer alabilir. Ayrıca belediye veya ilgili kurumların yanı sıra bina projesi veya imar izni gibi belgeler de bu konu hakkında bilgi verebilen seçenekler arasındadır.

Bina yaşını öğrenmek önemlidir çünkü buna bağlı olarak birçok faktör değişebilir. Örneğin, eski bir bina daha fazla bakım gerektirebilir veya daha az modern tesisatlara sahip olabilir. Ayrıca bina yaşına bağlı olarak emlak vergisi değişebilir. Bazı yerlerde eski binalar daha düşük bir orana sahip olabilirken, kimi yerlerde ise daha yüksek olmaktadır,

Bina yaşı, deprem yönetmeliği ve bina güvenliği açısından önemli bir faktördür. Eski binaların genellikle güncel yapı standartlarına uygun olmadığı ve yapısal özellikleri açısından modern binalara göre daha zayıf olduğu bilinmektedir. Bu nedenle daha güvenli bir yaşam alanı için kaç yıllık yapı olduğu önemli bir rol oynamaktadır. Aynı zamanda bina yaşı, deprem riski raporu için bir değerlendirme kriteri olarak kullanılabilir. Bu rapor, bir binanın depreme karşı ne kadar dayanıklı olduğunu ve ne tür önlemler alınması gerektiğini belirlemeye yardımcı olur.

Bina yaşı, enerji verimliliği açısından da önemli bir faktördür. Yeni yapılan binaların, eskilere göre daha yüksek enerji verimliliği standartlarına uygun olarak tasarlanması ve inşa edilmesi mümkündür. Bu nedenle bina yaşı, bir binanın enerji verimliliği performansını etkileyen birçok etkenden biridir.

Eski binaların ise enerji verimliliği performansı genellikle daha düşüktür. Bunun nedeni, bu yapıların yetersiz izolasyonunun yanı sıra pencere ve havalandırma sistemleri gibi temel yapısal özelliklerinin modern standartlara uygun olmamasıdır. Bu nitelikler, binalarda ısı kaybına neden olabilir ve enerji tasarrufu sağlamak için ek çalışmaların yapılmasını gerektirebilir.

Yapı malzemeleri, bina yaşını etkileyen başlıca faktörlerden biridir. Binaların yapımında kullanılan malzemelerin kalitesi, dayanıklılığı ve bakımı gibi kriterler, kullanım ömrünü belirleyen en önemli faktörler arasındadır. Kalitesiz yapı malzemeleri kullanıldığında bina ömrü kısalabilir, bakım ve onarım giderleri artabilir. Yüksek kaliteli malzemelerin tercih edilmesi ise ömrü uzatırken maliyetleri azaltabilir.

Ayrıca yapı malzemeleri, deprem dayanıklılığı açısından da önemlidir. Deprem riski olan bölgelerde kullanılan malzemeler, doğal afete karşı dayanıklı olmalıdır. Yüksek kaliteli ürünlerin tercih edilmesi, depreme dayanıklı evlerin sayısını artırabilir.

Bina yaşını etkileyen faktörlerden biri de inşaat teknikleridir. Bu teknikler, binaların yapımında kullanılan çeşitli yöntemleri ve uygulamaları içerir. Bunların doğru kullanımı, bina ömrünü uzatabilirken yanlış uygulamalar ise kısaltabilir.