Bina Yaşı Nasıl Öğrenilir?

9 Mayıs 2023 ile Orhan Sevimay

Bir binanın yaşı; genellikle bina yönetimi, mülk sahibi ya da gayrimenkul danışmanı tarafından bilinir. Eğer bu kişiler ile iletişim kurmak mümkün değilse başvurulabilecek yöntemler şunlardır:

Tapu Kaydı İnceleme

Bina yaşını öğrenirken tapu kaydı incelenebilir. Bu kayıt; gayrimenkul sahibinin adı ve bina adresi gibi yapıya ilişkin diğer önemli bilgileri içerir. Bu nedenle bina yaşının tahmin edilmesine yardımcı olabilir.

İmar Durumu Sorgulama

İmar durumunu sorgulamak, bina yaşını öğrenmenin yöntemlerinden biridir. Binaların imar durumu; bir yapının inşa edildiği arsa veya parsellerin kullanım amacı, inşaat izni ve imar planı uygunluğu gibi konuları kapsar. Bunun sorgulanması, yapının yasalara ve mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığını belirlemek için önemlidir. Belediyelerin veya yerel yönetimlerin ilgili birimlerinde sorgusu yapılabilir.

Belediye ve Mahalle Bilgileri

Bina yaşı öğrenmek için belediye ve mahalle bilgileri de kullanılabilir. Belediyelerin ilgili birimleri; binaların yapım tarihlerini, izin durumlarını ve diğer önemli bilgileri tutarlar. Bu bilgilere belediyelerin internet siteleri üzerinden veya ilgili birimlerinden ulaşılabilir.

Yeni ve Eski Binalar Arasındaki Farklar

Yeni ve eski binalar arasında malzeme, tasarım ve dayanıklılık gibi birçok farklılık bulunmaktadır. Bu yapılar arasındaki başlıca farklar şunlardır:

Yapısal Özellikler

Eski binaların temel yapıları genellikle taş veya tuğladan yapılmıştır; dolayısıyla daha az dayanıklıdır. Yeni yapılar ise daha sağlam bir temele sahip olacak şekilde betonarme kullanılarak inşa edilir. Benzer şekilde eski binalarda çatı ve zemin genellikle ahşap malzemeden yapılırken, yeni yapılarda ise daha dayanıklı malzemeler kullanılır.

İç Mekân Tasarımı

Eski ve yeni binalar arasında iç mekân tasarımı açısından da farklılıklar bulunur. Bu farklara örnek olarak düşük ya da yüksek tavan, çeşitli aydınlatma sistemleri ve malzeme seçimleri verilebilir. Aynı zamanda yeni binaların iç mekân tasarımı, daha fonksiyonel ve çok amaçlı olacak şekilde tasarlanmıştır. Eski yapılar ise genellikle daha sınırlı fonksiyonelliğe sahiptir.

İç ve Dış İzolasyon

Eski ve yeni binalar arasında iç ve dış izolasyon konusunda önemli farklılıklar bulunur. İç izolasyon, binanın içindeki sıcaklığı kontrol etmek için kullanılan bir yöntemdir. Eski binalar genellikle daha az iç izolasyona sahiptir ve bu nedenle ısı kaybı fazladır. Yeni yapılarda ise daha etkili izolasyon teknikleri kullanıldığı için ısı kaybını önlerler ve enerji tasarrufu sağlarlar. Dış izolasyon ise binanın dış kısmına uygulanan bir yöntemdir. Eski yapılar genellikle dış izolasyona sahip olmadıkları için ısı kaybı daha fazladır. Yeni binalar ise daha modern ve etkili tekniklerle inşa edildikleri için ısı kaybını önlerler ve enerji tasarrufu sağlarlar. Dış izolasyon, aynı zamanda binanın dış cephelerini de koruyarak ömrünü uzatır.