Etiket: ecrimisil davası

Ecrimisil (Haksız İşgal Tazminatı) Nedir ?

6 Mart 2023 ile Orhan Sevimay

Ecrimisil, taşınır veya taşınmaz mallar için istenebilir. Taşınır veya taşınmaz mal sahibinin ecrimisil talep edebilmesi için, o malı kullananın haklı bir nedene dayanmaksızın zilyet olması ve kötüniyetli bulunması gereklidir. Örneğin, mülkiyeti A’ya ait bir gayrimenkul B tarafından hukuka aykırı bir şekilde işgal edildiğinde A, B’ye dava açarak ecrimisil (haksız işgal tazminatı) talep edebilir. Hukuken başkasına ait olan bir taşınır…Read More→