Etiket: arsa fiyatı

Arsa Fiyatını Etkileyen Unsurlar

23 Ağustos 2022 ile Orhan Sevimay

Toplam arsa alanı büyüklüğü (net ve/veya brüt parsel alanı), Arsa payı ve mülkiyet yapısı (hisseli veya tek malik, vs), Yeri, bölgesi, konumu, çevre gelişimi, komşuları, yol bağlantıları, ulaşım imkanlarından yaralanma ve ulaşılabilirlik durumu, gelecekte gelişim gösterme potansiyeli, manzarası gibi özelikleri, Fiziksel özellikleri: boyutu, şekil-biçimi (köşe etkisinde olup olmaması, yola bakan cephesinin uzunlukları, vs), topografyası, zemin…Read More→