Arsa Fiyatını Etkileyen Unsurlar

23 Ağustos 2022 ile Orhan Sevimay
  • Toplam arsa alanı büyüklüğü (net ve/veya brüt parsel alanı),
  • Arsa payı ve mülkiyet yapısı (hisseli veya tek malik, vs),
  • Yeri, bölgesi, konumu, çevre gelişimi, komşuları, yol bağlantıları, ulaşım imkanlarından yaralanma ve ulaşılabilirlik durumu, gelecekte gelişim gösterme potansiyeli, manzarası gibi özelikleri,
  • Fiziksel özellikleri: boyutu, şekil-biçimi (köşe etkisinde olup olmaması, yola bakan cephesinin uzunlukları, vs), topografyası, zemin durumu, genel altyapı hizmetlerinden yararlanma imkanları,
  • İmar durumu,  kullanım biçimi, imar hakları ve sağladıkları,
  • Satış şartları(peşin, vadeli, vs)
  • Arazi kullanım kısıtlamaları olup olmadığı, varsa bunların nedenleri ve boyutları