Kentsel Dönüşümde Gayrimenkul Değerlemesi

12 Mayıs 2023 ile Orhan Sevimay

Kentsel dönüşüm, genellikle deprem riski taşıyan binaların yıkılması ve yerlerine daha sağlam yapıların inşa edilmesi işlemidir. Bu süreçte, yıkılan binaların yerine inşa edilecek yeni veya bölgedeki diğer yapıların değerlemesinin yapılması gerekebilir.

Gayrimenkul değerlemesi, bir mülkün piyasa koşullarına uygun olarak değerinin belirlenmesidir. Kentsel dönüşüm projelerinde değerleme yapmak, mülk sahiplerinin adil bir fiyat karşılığında tazmin edilmesini sağlar. Kentsel dönüşümde gayrimenkul değerleme, taraflar arasında bir anlaşma yapılması için önemli bir adımdır. Çıkan sonucuna göre mülk sahiplerine adil bir fiyat teklifi sunulabilir ve taraflar arasında anlaşma sağlanabilir. 

Değerleme işlemi birçok faktöre dayanır. Bunlar arasında bölgenin konumu, taşınmazın büyüklüğü, yapının yaşı, mimari özellikleri, bakım durumu, diğer mülklere olan benzerliği ve piyasa koşulları gibi etmenler yer alır. Ayrıca gayrimenkulün bulunduğu adresdeki belediyenin verdiği emsaller göz önüne alınır.