2021 yılında Türkiye’de binanın inşa yılına göre oranı

2 Ocak 2023 ile Orhan Sevimay

Hanehalklarının %47,4’ünün 2001 yılı ve sonrasında inşa edilen binalarda ikamet ettiği görüldü Hanehalklarının ikamet ettikleri konutların bulunduğu binaların inşa yılı incelendiğinde, %30,9’unun 1981-2000, %28,1’inin 2011-2021, %19,3’ünün 2001-2010 yılları arasında, %12,6’sının ise 1980 ve öncesinde inşa edildiği görüldü.

Hane halklarının %46,4’ünün asansör bulunan, %53,6’sının ise asansör bulunmayan 3 ve daha çok katlı binalarda yaşadığı görüldü. Diğer yandan 6 ve daha çok katlı binalarda ikamet eden hane halklarının %23,2’sinin binalarında asansör olmadığı görüldü. Bununla birlikte hane halklarının %43’ü otopark bulunan binalarda ikamet ederken, %57’sinin ise otopark bulunmayan binalarda yaşadığı görüldü.

Hane halklarının çoğunlukla 2 katlı binalarda ikamet ettiği görüldü Türkiye’deki hanehalklarının %17,3’ünün 2 katlı, %14,4’ünün 5 katlı, %13’ünün 6 katlı ve %11,7’sinin tek katlı binalarda ikamet ettiği görüldü. Diğer yandan 10 ve daha üzeri kata sahip binalarda ikamet eden hanehalklarının oranı ise %9,5 oldu.