Tapu Masrafı Hesabı Nasıl Yapılır?

9 Eylül 2022 ile Orhan Sevimay

Tapu harcı, gayrimenkulün alıcı ve satıcı tarafından beyan edilen satış değeri üzerinden hesaplanmaktadır. Gayrimenkulün asgari değeri, belediye emlak beyan değeridir. Tapuya bu değerin altında bir değer beyan edilememektedir. Belediyeden alınan emlak beyan değeri belgesinde yazan tutar düşük ise de tapu memuruna gayrimenkulün gerçek satış değeri beyan edilmelidir. Aksi taktirde satıştan sonra eksik ödenen harç dolayısıyla vergi cezaları doğabilecektir.

Satışı yapılan bir gayrimenkulün tapu harcı, binde 20 alıcı için, binde 20 satıcı için ayrı ayrı hesaplanmaktadır. Ancak uygulamada gayrimenkulün pazarlığı aşamasında, alıcı ve satıcı anlaşabilmekte, tapu harcının tamamını tek kişi ödeyebilmektedir. Bu nedenle taşınmazın pazarlığının yapıldığı sırada mutlaka tapu harçlarının durumu da karara bağlanmalıdır. Ayrıca Tapuda döner sermaye ödemesi yapılır bu bedel alıcı ve satıcı adına ayrı ayrı tahakkuk eder. Yani tapu ödemelerini mevzuatlar gereğince alıcı ve satıcı yarı yarıya yapar. Ancak ülkemizde genel uygulama olarak bu ödemeleri alıcının yapması istenir.