Gayrimenkul Miras intikali nasıl yapılır?

8 Eylül 2022 ile Orhan Sevimay

Miras intikali tanımını yapmak için de Miras Hukuku’na bakmak gerekecektir. Bir kişinin vefatı halinde mallar, haklar ve borçlar mirasçıya geçecektir. İşte bu işlemlerin geçişi esnasında yapılan tüm işlemlere de miras intikali denmektedir. Ölen kişinin bıraktığı mallar mirasçılık oranlarında belirlenen şekilde dağıtılmalıdır. Miras intikalini yapmak için öncelikle mirasçıların bunu kanıtlaması gerekiyor. Mahkemeye başvurarak ya da notere gidip veraset alınarak mirasçı olduğunuzu kanıtlayabilirsiniz.

Medeni Kanun’da miras intikaliyle ilgili tanımlama yer alır. Eğer tapu sicilinde kayıtlı olan bir taşınmazın sahibi ölürse, mirasın veraset ilamı ya da mahkemeden çıkan veraset belgesinde bulunan mirasçılara intikaline miras intikali denmektedir. Miras intikali bedelsiz bir iktisap olarak adlandırılır. İntikal vergisi kapsamına girer. Miras intikali için yapılması gereken tapu müdürlüklerine veraset name ile başvurmaktır.

İntikal vergisi ilişik kesme belgesi miras intikali için şart olan belgelerden biri değildir. Ancak daha sonra bu taşınmazın devri yapılacaksa o zaman üzerinde hak kurulabilmesi için ilişik kesme belgesinin mutlaka vergi dairesinden alınması ve tapu sicil müdürlüğüne götürülmesi gerekir.

Mirasçılık miras bırakanın kendi iradesiyle gerçekleşebileceği gibi kanun yoluyla da gerçekleşebilir. Eğer miras bırakan kişi kendi iradesi ile mirasçılarına mallarını bırakırsa buna mansup mirasçı adı verilmiştir. Kanunun atadığı mirasçılara da kanuni mirasçı adı verilir. Ayrıca miras sadece ölüm aracılığıyla mirasçıya geçmez. Kişi kendi iradesiyle mahkemeye giderek gaipliğe karar verebilir ve mirasçılara mirası devredebilir.

Miras intikali için öncelikle kimlik belgenizi yanınızda bulundurmanız şarttır. Eğer işleminizde temsil varsa temsil belgesi ve yetki belgesi, vasi kararı ile vekaletname de gerekecektir. Veraset belgesi de gerekir. Bu belgeyi sulh hukuk mahkemesinden alabilirsiniz. Ya da noterden aslı veya onaylı örneğini isteyebilirsiniz. İşleme konu olan taşınmanızın tapu senedi eğer varsa istenecektir. DASK yani zorunlu deprem sigortası poliçesi de taşınmaza yaptırılmalıdır. Bu ancak bina vasıflı olan taşınmazlar için geçerli olan zorunlu bir sigortadır.

Noterden onaylanarak alınan ya da sul hukuk mahkemesinden istenen veraset belgesiyle beraber yukarıda saydığımız belgeleri tamamlanmalı ve ardından tapu müdürlüğüne müracaat edilmelidir. Tapu müdürlüğüne varislerden biri ya da tümü başvurabilir. Sadece birinin başvurması durumunda da işlemler gerçekleştirilir.