Gabari Nedir?

1 Eylül 2022 ile Orhan Sevimay

Gabari minimum yükseklik ve genişlik anlamına gelmektedir .Temelde tüneller, köprüler, antrepolar için kullanılan bir terim olsa da binalar ve konutlar için de aynı amaçla ve aynı anlamda kullanılır. Bu alanların ne kadar yüksek ve ne kadar geniş olduğunu ifade eder. Basit bir tanımla inşaat sektöründe gabari, bir yapının kaldırım hizasından çatısına kadar olan maksimum yüksekliğini ifade eden ölçü birimidir. Konut ve arsa alanında ​​arsa emsali ve arsa gabari terimleri birbiri ile çok yakından ilişkilidir. İnşa edilmesi planlanan bir binanın belediye tarafından öngörülen azami miktardaki yüksekliğinin ifade edilmesi için gabari terimi kullanılır. Başka bir deyişle gabari, belediyenin yapılacak olan bina için izin verdiği azami yüksekliktir. Peki, burada arazi emsali neden önemli? Yapı için gabari verilirken arazinin yüzölçümü dikkate alınır. Ayrıca arazideki emsallere uygun olarak bir yükseklik verilir. Emsal değeri de zaten ilgili binaya ait imar planında parsele yapılacak yapıların alandaki hesabı söz konusudur. Dolayısıyla emsal değeri de arsadaki yapıların kat sayısını söyler. 

Bir Arsanın Gabarisini Bilmek Neden Önemli?

Bir arsaya yapılacak olan binaların kaç katlı olabileceği konusu bilindiği üzere birden fazla yatırım noktasında etkilidir. Zira, arsanın yatırım değerine doğrudan etki eder. İşte bu nedenle emlak sektöründe arsa gabarisi ve arsa emsal değeri konuları çok önemlidir. Yatırım öncesinde bu konular araştırılır. Bu nedenle gabari, arsaya kaç katlı bina yapılabileceği bilgisini sunmasından dolayı önem taşır.

Gabari ve KAKS Bilmek Neden Önemli?

Emlak terminolojisinin iki önemli terimi olan gabari ve KAKS bilgisi ile farklı hesaplamalar için veri elde edilir. Binanın belediye tarafından öngörülen azami yüksekliği için yani oraya kaç katlı bir bina yapılabileceği bilgisi için gabari bilmek gerekir. KAKS bilgisi ile de araziye kaç daire yapılabileceği öğrenilir. Böylece kat başına düşen toplam metrekare hesabı yapılabilir.