İskan Ruhsatı Nedir?

31 Ağustos 2022 ile Orhan Sevimay

Yapıyı kullanmaya izin belgesi olarak da bilinen iskan ruhsatının alınabilmesi için öncelikle, inşaatın tamamlanmış olması gerekir. Söz konusu yapının kendisi için önceden hazırlanan mimari projeye uygun şekilde yapılıp yapılmadığı kontrol edilir. Bu şekilde yapıldığını onaylayan belgeye de iskan ruhsatı denir.  İnşaatı biten bir yapı için iskan belgesi almak gerekir. İskan belgesi alınarak söz konusu gayrimenkulde oturma ve kullanma hakkına sahip olunur. 

İskan Belgesi Nasıl Alınır?

Devlet tarafından yetkilendirilmiş görevliler, bir binanın kanun ve yönetmeliklere uygun yapılıp yapılmadığını kontrol ederek iskan raporu verir. İskan belgesi nereden alınır ya da nasıl iskan belgesi alınır, sorularının yanıtı için belediyelere başvurmak gerekir. Söz konusu gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyeye başvurularak yapı iskan belgesi alınabilir. Belediyede iskan belgesi veren birim ise imar müdürlüğüdür. 

Yapı İskan Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Çoğunlukla gayrimenkul yatırımı yapmadan önce iskan sorgulaması araştırılır. Bu işlem için E-Devlet kapısı üzerinden ilerleyebilirsiniz. E-Devlet yapı kullanma izin belgesi sayfasına girip buradaki yönlendirmeleri takip ederek sonuç alabilirsiniz. Böylece söz konusu yapı için iskan izni olup olmadığını öğrenebilirsiniz. 

Bir Binanın Yapı İskan Belgesi Yoksa Ne Olur?

Bir gayrimenkul yatırımı yapacaksanız yapının iskan belgesinin olup olmadığını öğrenmeniz önerilir. Böylece emlak ile ilgili yaşayabileceğiniz bazı sorunları önceden görme şansınız olacaktır. Peki, bunlar nelerdir?

İskansız binalarda fatura aboneliklerinin başlatılması konusunda sorunlar yaşanabilir. 

Kat mülkiyeti tapusunun alınması zor olabilir. 

Ev kredisine başvururken sorunlar yaşanabilir.