Arsa Emsal Değeri Nedir?

15 Ağustos 2022 ile Orhan Sevimay

İmar planları doğrultusunda parsel üzerine yapılacak olan yapının toplam inşaat alanı sınırlarının belirlendiği hesaplamalara verilen isimdir.  Arsa emsal değeri genelde inşaat yoğunluğu olarak da ifade edilir. Bunun yanında KAKS yani kat alanı katsayısı şeklinde de ifade edilir. Emsal değeri, arsa inşaat alanının kat sayılarının belirlenmesi için kullanılır. KAKS değeri arsa yapılacak alanlarda inşaatın yapılacağı yerin fiziki koşulları, arsa büyüklüğü, altyapı olanakları, imar planı gibi konulara göre değişiklik gösterir. 

Emsal değeri hesaplamaları için belirlenmiş olan KAKS değerinin toplam arsa alanı ile çarpılması işlemi gerçekleştirilir. Çıkan sonuç inşaatın toplam alanını ifade eden bir sayıdır. Gerçekleştirilecek bina inşaat alanının imar planı üzerindeki belirtilmiş olan inşaat emsalinden daha fazla olması mümkün değildir.