Etiket: Konut Dokunulmazlığında İntifa Hakkı

İNTİFA HAKKI

31 Ocak 2024 ile Orhan Sevimay

Kullanma yararlanma hakkı;M.k.: 717 Maddesi: intifa hakkı menkul ve gayrimenkuller ile haklar ve bir mal varlığı üzerine tesis olunabilir. Üzerine tesis olduğu taşınmazdan istifade etme hakkını verir. Tapu siciline tescil ile meydana gelir. İntifa hakkı bir başkasına ait taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde kurulan ve hak sahibine geniş kullanma, yararlanma ve idare yetkisi veren bir…Read More→

Konut Dokunulmazlığı ve Kiracı Hakları

10 Mayıs 2023 ile Orhan Sevimay

Konut dokunulmazlığı, bir kişinin mülkiyet hakkına sahip olduğu konutun, devlet veya özel kişiler tarafından belirli koşullar altında aranamaması veya başka şekillerde müdahale edilememesi hakkıdır. Bu hak, kişinin evinin ve içindeki özel hayatının korunması amacıyla tanınmıştır. Konut dokunulmazlığı anayasada veya yasalarda yer almaktadır. Bu hak, genellikle polis ya da devletin diğer temsilcileri tarafından, bir mahkeme kararı…Read More→