Etiket: intifa hakkı nedir

İNTİFA HAKKI

31 Ocak 2024 ile Orhan Sevimay

Kullanma yararlanma hakkı;M.k.: 717 Maddesi: intifa hakkı menkul ve gayrimenkuller ile haklar ve bir mal varlığı üzerine tesis olunabilir. Üzerine tesis olduğu taşınmazdan istifade etme hakkını verir. Tapu siciline tescil ile meydana gelir. İntifa hakkı bir başkasına ait taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde kurulan ve hak sahibine geniş kullanma, yararlanma ve idare yetkisi veren bir…Read More→