KİRACI VEFAT EDERSE SÖZLEŞME DEVAM EDER Mİ?

16 Mayıs 2024 ile Orhan Sevimay

✅️ Kanunlarımıza göre kiracının ölmesi durumunda ölen kiracı ile birlikte aynı evde oturanlar anlaşmaya ve kanun hükümlerine uymak kaydı ile kira anlaşmasını sürdürebilir. Bu kişiler için vefat nedeniyle evi tahliye etmeleri istenemez.

✅️ Peki vefat eden kiracı ile söz konusu konutta oturmamış kişiler için durum nedir?

👉 Vefat eden kiracı ile birlikte konutta oturmamış, sonradan gelip yerleşen (vefat eden kiracının ayrılmış eşi, çocuğunun eşi gibi) kişi ise kiracı sıfatı kazanmaz.

👉 Sonradan gelen kişi kiracılık sıfatını taşımadığından kiracılar için talep edilen tahliye nedenleri tatbik edilemez. Gereksiz evi işgal eden biri olarak tahliyesi istenir.

👉 Bu halde de kira anlaşması söz konusu olmayacağı için kira dönemi itibarıyla belli şartlara uyarak tahliye davası açma zorunluluğu yoktur.

Bu kişiden gereksiz işgal ettiği evden mahrum kalınan kira bedeli kadar tazminat istenir.