Anahtarı Teslim Etmeden Kiracılık Bitmiyor

31 Ocak 2024 ile Orhan Sevimay

🔐 Kiralananın Tahliyesi: Hukuki Süreç ve Uyarılar

🏡 Kiralananın tahliye edilmesi, sadece fiziksel olarak boşaltmakla sınırlı değildir. Hukuki sürecin doğru şekilde tamamlanması ve anahtar tesliminin düzenlenmesi de önemlidir. Emlak danışmanınız olarak, bu konuda dikkat edilmesi gereken önemli bilgileri sizinle paylaşmak istiyoruz.

🔑 Anahtarın Teslimi:

Kiracının kiralananı boşaltması sadece eşyalarını alıp gitmekle değil, aynı zamanda anahtarı da kiraya verene teslim etmekle tamamlanır. Bu, yöneticiye, kapıcıya veya muhtara teslim edilen anahtarların hukuki geçerliliği olmadığı anlamına gelir. Anahtarın, kiraya verene bizzat teslim edilmesi gereklidir.

👉 Kiraya veren, anahtarın teslim alınmasından kaçınıyorsa, kiracının mahkemeden tevdi mahalli tayin talep etmesi ve belirlenen yere anahtarı teslim etmesi, ya da bu süreci Noter aracılığıyla gerçekleştirmesi gerekir.

🔔 Tahliye İşlemi ve Bildirim:

Kiracının, kiralananın tahliye edildiğini beyan ettiği tarihin, kiraya veren tarafından kabul edilmemesi durumunda, kiracının yapması gereken, mahkemeden tevdi mahalli tayin talep etmek ve belirlenen yere anahtarı teslim etmektir. Aksi takdirde, kiracının kira sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülükleri, anahtar teslimine kadar devam eder.

📄 İspat Yükü:

Kiralananın tahliye edildiğini ispat yükü kiracıya aittir. Kiracı, anahtarın teslim edildiğini bildirdiği tahliye tarihini ispatlayamazsa, kiraya verenin bildirdiği tahliye tarihine itibar edilir.