HİSSELİ TAPU

24 Ocak 2024 ile Orhan Sevimay

Bir mülke sahip olan ortakların sayısı, hisse yüzdeleri ve isimlerini gösteren tapu çeşididir. İster yatırım ister mesken amaçlı olsun bu tapunun varlığı büyük önem taşır. Hisseli arsa tapularında hissedarların toplam arsa içindeki alanları tapu kayıtlarında görünmez. Yani bu belgede gayrimenkulün hangi bölgesinin kimin olduğu belirtilmez. Herkes her metrekare hissesi oranında ortaktır. Ortaklar oturacakları yerin ayrımı, kendi aralarında rıza-i taksim sözleşmesi yaparak çözebilirler. Kaydedilmemesinin farklı sebepleri olabilir, örneğin; mülkün bulunduğu bölgede belli bir metrekarenin altındaki parseller kanunen ifraz edilemiyor olabilir. Arazi üzerinde hangi bölümün kime ait olduğu belli olmayan durumlarda gayrimenkulü satmak, kat irtifaklı ve kat mülkiyetli tapusu olan gayrimenkullere oranla daha zor olabilir. Zira hisseli tapulu bir gayrimenkulü banka kredisi kullanarak satın alamazsınız
Arazi tapusu olarak baktığımızda; bir tarla, bir arsa müstakil veya hisseli tapuya sahip olabilir. İmarlı bir arsa tapusu da müstakil veya hisseli olabilir. İfrazlı arsa tapusu ise, tapu kütüğünde tek parsel olarak kayıtlı olan bir taşınmazın teknik usullere göre çizilen haritalarla, yargı yoluyla veya anlaşarak belirli parsellere bölünmesi durumunda her parselin tapu kütüğüne ayrı bir sayfa olarak tescil edilmesiyle elde edilir.