NOTERLERDE TAPU İŞLEMLERİ BAŞLIYOR

27 Haziran 2023 ile Orhan Sevimay

Noterden tapu satışı için yeni dönem başlıyor. 1 Temmuz’dan itibaren konut satışı başta olmak üzere artık noterden tapu işlemi, satışı ve devri yapılabilecek. Tapu harcı için belirlenen rakama ek noterlik ücreti de eklenerek işlem sırasında ödenecek. Türkiye Noterler Birliği Başkanı 1 Temmuz’dan itibaren taşınmaz satış sözleşmelerinin noterler tarafından da yapılmaya başlanacağını söyledi. Taşınmaz sözleşmelerinin noterlerce düzenlenmesini öngören kanunun yürürlüğe girdiğini bu konuda tüm paydaşlarla protokoller imzalandığını, elektronik entegrasyonların tamamlandığını bildirdi. Türkiye Noterler Birliği Başkan Çağlayan ayrıca konuyla ilgili eğitimler düzenlendiğini ifade ederek, “Çok yakın bir zamanda 1 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla taşınmaz satış sözleşmeleri noterler tarafından da yapılmaya başlanacaktır. Tüm meslektaşlarımın bu hizmeti de başarılı şekilde sunacaklarına gönülden inanıyorum” ifadelerini kullandı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından tapu kayıt örneği ve diğer belgeler, tapu bilişim sistemi aracılığıyla noterlerle paylaşılacak. Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi’nden (TAKBİS) noterliklerin veri alabilmesi için teknik hazırlıklar devam ediyor. Taşınmazın ilgili belgelerinin eksik olduğu durumda ise bu belgeler sistem üzerinden talep edilecek ve eksiklikler tapu müdürlüğü tarafından sisteme aktarılacak. Satış sözleşmesi taraflarca imzalanınca noter, tapu bilişim sisteminden yevmiye numarası alarak sözleşmeyi sisteme kaydedecek. Satış sözleşmesiyle beraber diğer belgeler, noter tarafından sisteme aktarılacak ve fiziki olarak da arşivlenecek.