Konut satışlarına ekspertiz zorunluluğu geliyor

27 Ekim 2022 ile Orhan Sevimay

Resmi Gazete’de yayımlandı Konut satışlarına ekspertiz zorunluluğu geliyor. 25 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazete’nin mükerrer sayısı ile yayımlanan 2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6294) ile ekspertiz zorunluluğu geliyor

Daha öncede pek çok kez gündeme gelen ve devletin en büyük vergi kayıplarından birini yaşadığı tapu harcı geliri için önemli bir adım atıldı. Tapuda satış bedelini düşük göstermek sureti ile rayiç bedelden satış göstermek isteyen kişileri engellemek için yapılması planlanan yasal düzenlemede tapuda satış için ekspertiz zorunluluğu geliyor. 

Yapılacak olan yeni düzenleme ile Web Tapu Uygulamasıyla oluşturulan değerleme raporları ve alım-satım vb. işlemlerden elde edilen değerler ile SPK ve BDDK tarafından yetkilendirilen değerleme kuruluşları ve değerleme lisansı sahibi değerleme uzmanlarınca düzenlenen değerleme raporlarının değer ve değere etki eden öz nitelik verilerinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Değer Bilgi Merkezine elektronik olarak anlık gönderilmesi sağlanacak. Böylelikle tapuda düşük beyan ile tapu harcı gelirinde yaşanan kayıp sona erecek.