KİRACIYA İHTARNAME HANGİ DURUMLARDA GÖNDERİLİR ?

14 Eylül 2022 ile Orhan Sevimay
  1. Kiraya veren, kiracının kira borcunu gününde ödemeyerek kiraları aksatması durumunda.
  2. Beş yıldan uzun süreli ve beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde kira bedelinin artırılması, yani yeni kira tespiti durumunda.
  3. Kira sözleşmesindeki 10 yıllık uzama süresinin dolması durumunda.
  4. Kiralanana kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için gereksinimi olması ve benzeri sebeplerle ihtarname gönderebilir.

Kiraya veren, gereksinim amacıyla kiralananın boşaltılmasını sağladığında, haklı sebep olmaksızın, kiralananı üç yıl geçmedikçe eski kiracısından başkasına kiralayamaz. Buna yeniden kiralama yasağı denir. Kiraya verenin gereksinim sebebiyle kira sözleşmesini sona erdirmesine rağmen, esasen böyle bir gereksinimi olmaması ve kiralananı yeniden üçüncü kişilere kiralaması halinde eski kiracının tazminat hakkı vardır.

Gereksinim nedeniyle kira sözleşmesinin sona ermesi Türk Borçlar Kanunu’nun 350. maddesinde düzenlenmiştir. Kiraya veren, kiralananı kendisi, eşi, altsoyu (oğlu/kızı), üstsoyu (annesi/ babası) veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, fesih bildirim sürelerine uyarak dava açmak suretiyle kira sözleşmesini sona erdirebilir. Ancak önemli olan husus, ihtarnamede belirtilen iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığıdır.

Bunun dışındaki tahliye için haklı bir sebep olmaksızın talep edilen tahliyelerde 10 yılı tamamlamış olmaları lazım. Dolayısıyla bu durumlar dışında noterden yapılan tahliyelerin bir geçerliliği yoktur.