Depreme Dayanıklı Konut Temelleri Hangileridir ?

20 Eylül 2022 ile Orhan Sevimay
  1. Yalıtımlı (İzolatörlü) Temeller

Bu temellerin ayırıcı noktası, yapının temele bağlanan en alttaki kolonlarının altına, ortasına veya üstüne yerleştirilen deprem izolatörüdür. Sismik izolatör olarak da isimlendirilen bu izolatörler, deprem sırasında zeminde meydana gelen titreşimleri üst yapıya mümkün olduğunca az geçirir, böylece taşıyıcı elemanlara etki eden deprem kuvvetlerini azaltmış olur. Depremden dolayı meydana gelen enerjiyi sönümlemek, bu tür temellerin ana amacıdır. 

2. Radye Temeller 

Depreme karşı büyük bir avantaj ve dayanıklılık sağladığı bilinen bu temel türünde temel prensip, binanın yükünün zemine dengeli biçimde yayılmasını sağlamakla ilgilidir. Radye temele sahip binalarda temel, deprem sırasında binanın kendisiyle birlikte hareket eder ve bu durum, binayı depreme karşı güçlü kılar. Deprem bölgelerinde sıklıkla tercih edilen radye temel, hasarı en aza indiren hareketli yapısıyla binayı deprem sarsıntılarından korur. Depreme dayanıklı ev ararken radye temele sahip binaların deprem esnasında yapıya sağlayacağı avantajları göz önünde bulundurabilir ve değerlendirmenizi buna göre yapabilirsiniz.