Yapı Kayıt Belgesi Nedir?

24 Ağustos 2022 ile Orhan Sevimay

Yapı kayıt belgesi binayı artık yıkılana kadar yasal hale getirmiş oluyor. Bu belge ile eski ise kentsel dönüşme girene kadar, yeni yapılmışsa binanın ömrü kadar, hiçbir şekilde binadan kaynaklı imar cezası ve imar kirliliği gibi cezalar verilmeyecek.

Yapı Kayıt Belgesi Bedeli Ne Kadar?

Yapı Kayıt Belgesi bedeli; yapının bulunduğu arsanın emlak vergi değeri ile binanın toplam yapı alanı dikkate alınarak hesaplanacak yapı yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, yapının konut veya ticaret olarak tek kullanımlı veya karma kullanımlı olup olmadığı da gözetilerek ve karma kullanımlı yapılarda konut ve ticari olarak kullanılan alanların arsa oranları ayrı ayrı dikkate alınarak konutlarda yüzde üç, ticari kullanımlarda yüzde beş katsayısı ile çarpılması suretiyle belirlenecek. Yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni bulunmayan yapılardaki aykırılıklarda, yapının tamamı için hesaplanan Yapı Kayıt Belgesi bedeline, maliklerin kendi bağımsız bölümünün kullanım durumuna göre eşit olarak katılmak zorunlu olacak. Yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni bulunmayan yapılardaki aykırılıklarda, Yapı Kayıt Belgesi bedelinin tamamı ödenmeden Yapı Kayıt Belgesi düzenlenemeyecek. 

Hangi Yapılar İçin Yapı Kayıt Belgesi Düzenlenemeyecek?

Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içindeki yapılar, tarihi yarımada, Gelibolu yarımadası, sosyal donatı alanı olarak belirlenmiş ve Maliye Bakanlığınca aynı amaçla değerlendirilmek üzere ilgili kurumlara tahsis edilmiş Hazineye ait taşınmazlar üzerinde bulunan yapılar için Yapı Kayıt Belgesi düzenlenemeyecek.

Yapı Kayıt Belgesinden Kat Mülkiyetine Nasıl Geçilir? 

Yapı kayıt belgesi alındıktan sonra kat mülkiyetine geçmek için belirlenen yüzde 3’lük oranın 2 katı kadar bir bedel ödenmesi gerekiyor. Ayrıca o binadan oturan maliklerin yüzde 50’sinin onayı da alınmalı.