Kira Stopajı Nedir?

19 Ağustos 2022 ile Orhan Sevimay

Kira stopajı, ön kesinti anlamını taşıyor. Kira stopajı, ticari gayrimenkullerde uygulanan özel bir vergi sistemidir. Ticari gayrimenkullerin kira stopajının ödenmesinde ise, kiracılar yükümlü tutuluyor. Kira stopajı, kiracıların ödemekle yükümlü olduğu bir vergi olduğu için kira stopajının ne olduğu binlerce özel ve tüzel kişilik için önem arz ediyor. Kira stopajı, kiracı tarafından ödenen, ticari taşınmazların (gayrimenkullerin) brüt kira tutarına yansıtılan bir tür vergidir. Kira stopajı, ticari gayrimenkuller için geçerliliğini koruyan bir kavramdır. Standart kullanımlar için gerçekleştirilen kiralamalarda, kişilere uygulanmaz. Bu da, kişilerin yaşamak için kiraladığı evlerin, kira stopajından muaf olduğu anlamına geliyor. Ticari amaçla kiralanan gayrimenkullerde esas olan kira stopajı, bahsi geçen gayrimenkulün kira tutarı ile belirlenir. Bu durum, ticari gayrimenkul için ödenecek kira tutarının stopaja tabii tutulacağı şeklinde de açıklanabilir. Kira stopajı, ticari gayrimenkul sahibi kiraya dahil edilerek ödenmez.  Kiracı, ticari gayrimenkul sahibine kirayı anlaştıkları yol üzerinden teslim etmekle yükümlüdür. Yine aynı kiracı, kiraladığı ticari gayrimenkulün kira stopajını ise, vergi dairesine öder. 

Kimler Kira Stopajından Muaftır?

Kiracılar tarafından ödeme yükümlülüğü bulunan kira stopajı, bazı durumlarda  esneklik gösteriyor. Çünkü kira stopajı ödemekten muaf tutulan kişiler bulunuyor. Yasalara bağlı olarak ticari gayrimenkul kiralamasına rağmen, kira stopajından muaf tutulan taraflar aşağıdaki gibi listelenebilir:

  1. Çalışmalarının karşılığı olan maaşlarını, yurt dışı merkezli bir taraf veya bankadan alan kişiler,
  2. Farklı ülkelerin konsolosluklarında görev yapan veya elçiliklerinde çalışan kişiler,
  3. Yıllık ödenmesi gereken vergiler adına beyanname düzenleyen kişiler,
  4. Yıllık ödenmesi gereken vergilere ait ödemelerini tamamlamış kişiler.